Contacteer ons
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENBetalingsvoorwaarden: Betaling via bankoverschrijving. Betaling per factuur na verzending onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door Yupcom bv.

Standaardverzendvoorwaarden: Gratis verzending voor bestellingen van meer dan 250 € excl. BTW. Voor bestellingen van minder dan 250 € excl. BTW, zie de verzendkosten volgens de bestemming (FAQ).

Levertijd: De levertijd is over het algemeen 72 uur na ontvangst van betaling indien het product op voorraad is. Voor alle andere producten zal een bevestiging van ontvangst van de bestelling worden gestuurd met de geschatte datum van levering. 

Verantwoordelijkheid: Onze verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van verslechtering van de goederen, of vertraging van de levering; de ontvanger zal zijn verhaal moeten uitoefenen tegen de transporteur in geval van anomalie, beschadiging van het transport, ontbrekende pakketten, .... op het moment van de levering en te registreren met de leveringsbon of het numerieke scherm van de transporteur. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor onze leveringen, met uitzondering van de vervanging van producten die na onze expertise als niet-conform zouden worden beschouwd.

Terugzending van materiaal: Zonder voorafgaande toestemming kan geen materiaal worden teruggezonden. En wel binnen een termijn van maximaal 15 dagen na de leveringsdatum. De terugzending van de goederen moet gebeuren in de verpakking waarin zij oorspronkelijk waren verpakt. De transportkosten zullen aan de klant worden aangerekend. Bij terugzending van het materiaal kunnen eventuele beschadigingen en/of het ontbreken van onderdelen en accessoires tegen het geldende tarief in rekening worden gebracht. Indien de goederen zijn uitgepakt, kan een aftrek van 15% op de gefactureerde prijs worden toegepast (deelname in de kosten voor controle, opname in de voorraad en de creditnota). Onverpakte verbruiksgoederen kunnen niet worden teruggenomen.  

Voorbehoudsclausule : Al onze verkopen worden afgesloten met voorbehoud van eigendom. Bijgevolg wordt de overdracht van de eigendom van het verkochte goed aan de koper opgeschort tot de volledige betaling van de prijs. De risico's worden te zijnen laste gelegd vanaf de levering van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen. Hij draagt voor eigen rekening, risico en gevaar, zorg voor de instandhouding, het onderhoud en het gebruik. Hij zal verantwoordelijk zijn voor elke schade veroorzaakt door de goederen vanaf het moment van levering.

Geschillen: In geval van een geschil is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd.

Bestellingen: Elke bestelling impliceert dat de onderhavige voorwaarden zonder beperking of voorbehoud worden aanvaard.
Contact
  • Yupcom bv
Info

Alle prijzen worden vermeld excl. BTW.

Stika® is het gedeponeerd merk van Yupcom bv.
Social
editie sluiten